Čo je Mergado 2 a ako sa líší od pôvodnej verzie?

Pre poskytovanie čo najkvalitnejších služieb, používame v Adatelier viacero nástrojov, pomocou ktorých dokážeme optimalizovať činnosti spojené tvorbou a prevádzkovaním webu, eshopu, reklamných kampaní a pomáhajú nám s  ich vzájomnou synergiou.

Šikovný pomocník Mergado

Jedným z týchto nástrojov je Mergado. V skratke, predstavuje Mergado spojovací článok medzi vaším eshopom a porovnávačom cien. Vďaka svojim funkciám, dokáže poskytnúť vždy aktuálne informácie o produktoch a vytvoriť hotové výstupy v podobe XML súboru.

Benefity Performance Max:

Zatiaľ, čo Mergado 1 neumožňoval spracovanie komplikovanejších feedov a bol náchylnejší na chyby, či náročnejší na údržbu, Mergado 2 toto všetko napraví. Používatelia rozhodne ocenia zmeny v UI aplikácie a novú škálu nástrojov prispôsobených pre XML.

Ako aktualizácia ovplyvní “elementy”?

V prípade jednoduchých elementov nič nové vedieť nepotrebujete. Pre prácu so zložitejšími elementmi Mergado vyvinulo tzv. Element-Path – jazyk pre špecifikáciu hodnôt produktových elementov.

Elementy v Mergado 2:

 •  ľubovoľné množstvo hodnôt pre každý element
 • rozlíšenie veľkosti v názvoch elementu
 • ukladanie hodnôt prázdnych elementov
 • rozlišovanie hodnôt elementov
 • ľubovoľná štruktúra produktu
 • zoradenie elementov podľa vlastných potrieb/požiadaviek formátu

Nová verzia poskytne aj pretvorený toolbar t.j. lištu s nástrojmi, ktoré budú prispôsobené potrebám používateľov a zjednodušia jeho používanie.

Optimalizovaný toolbar

Po novom bude obsahovať nástroje:

1.Špeciálne stĺpce (ukotvenie, obrázok, Mergado ID, Názov produktu, Akcia produktu)
2. Záložky pre presety/možnosť vlastného presetu
3. Zobrazenie vstupných a výstupných hodnôt
4. Manuálne zmeny v stĺpcoch
5. Zobrazenie viacnásobných hodnôt
6. Stránkovanie
7. Prepnutie na fullscreen

Štandardizované zobrazenie tabuliek

Vývojári Mergado 2 nezabudli ani na tabuľky, ktoré plne prispôsobili používateľským potrebám. Nová verzia umožní prácu s parametrami a atribútmi, dynamickú zmenu výberu, rozšírenú kontrolu produktov, či intuitívnejšiu orientáciu a ovládanie vďaka podobnosti s Excel a Google Sheets.

Zmeny v rozhraní:

 • Vstup orientovaný vľavo, výstup vpravo
 • Zobrazenie rozdielnych hodnôt
 • Zarovnanie doprava
 • Ohraničenie  rozdielov medzi stĺpcami a bunkami
 • Zamknutie stĺpcov so špeciálnymi stĺpcami
 • Pôvodné ovládanie pomocou klávesnice podľa Mergado 1

Pôvodné Mergado

 • jeden riadok = jeden produkt
 • jeden stĺpec = jeden element
 • element-path (názov elementu) = výber jedného stĺpca v tabuľke
 • MQL je výber konkrétnych riadkov v tabuľke

Mergado 

 • jeden produkt = jeden strom zo zoznamu
 • jedna hodnota elementu = jeden uzol v strome
 • jeden element = množina uzlov v strome s rovnakým názvom elementu
 • element-path = výber ľubovoľného počtu uzlov s rovnakým názvom elementu
 • MQL = výber konkrétnych stromov zo zoznamu

Zhrnutie

V prípade, že ste sa rozhodli pre službu ako je tvorba eshopu a máte aspoň jedného dodávateľa, ktorý Vám dokáže poskytnúť xml feed plný produktov, tento nástroj je pre Vás to pravé. A ako to celé funguje? Pre zhrnutie, celý princíp nového Mergada je postavený na stromovej štruktúre. Zatiaľ, čo pôvodné Mergado umožňovalo prácu len s tabuľkami, t.j. údaje boli v riadkoch a stĺpcoch, nové Mergado predstavuje rozvetvený zoznam produktov. Navyše poskytuje používateľom pokročilejšie funkcie, ktoré vo finálnom výsledku zjednodušia prácu a maximalizujú implementácie výstupov.

Informácie o autorovi článku

Marketing ma fascinoval už v mladom veku, a preto som sa rozhodla ho aj študovať. Nakoľko sa považujem za dynamickú a kreatívnu osobu, práve oblasť digitálneho marketingu bola tá, ktorá ma najviac pohltila. Digitál predstavuje neustále sa meniace trendy, metódy a nové výzvy, ktoré ma motivujú sa vzdelávať a napredovať. Aby som svoje poznatky a kreativitu rozvíjala a posúvala vpred, v Adatelier sa spolupodieľam na tvorbe článkov a občas pričuchnem aj k tvorbe contentu na sociálne siete.