Detaily projektu

Rok: 2022

URL adresa: www.hody.saleziani.sk

Dĺžka dodania : 1 týždeň

Hlavné služby: Tvorba web stránok, Copywriting

Doplnkové služby: Grafické služby

Filtrovať podľa kategórie:

Vytvorenie webstránky k predstaveniu produktu

Je pre nás veľká česť, že sa Saleziáni rozhodli práve pre webstránku od nás. Saleziáni dona Bosca sú spoločenstvo ľudí, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili život Bohu. Na Slovensku sa nachádza 23 saleziánskych domov, a webstránku sme vytvorili tomu najbližšie k nám, v Hodoch.

Zadanie bolo jednoznačné, vytvoriť webstránku, ktorá čo najjednoduchšie priblíži spoločenstvo k bežným ľuďom, kde sa dočítajú novinky, udalosti, nájdu rozvrh krúžkov a rozpis vykonávaných omší.

Potreby klienta

Video pozadie na úvodnej obrazovke
Kontaktný formulár
Blog
Kalendár s udalosťami